Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Profil

Opšte informacije

Ime i prezime

Milan Tucović

Godina rođenja

1965.

Živi i radi

u Beogradu

Fakultet

Prim.umetnosti - vajarstvo - Beograd

U klasi profesora

Nandor Gild i Vojislav Vujisić

 

Milan Tucović  rođen je 13. septembra 1965. godine u Požegi.

 -1974.god.-     Veoma rano pokazuje prva interesovanja za umetnost. Sakupljajući glinu po gorobiljskim potocima modeluje prve glave.Tokom osnovne škole, zahvaljujući nastavniku poljoprivrede Nikoli Mićiću, otkriva slikarski svet Pikasa, Modiljanija i Matisa.
- 1980.god-      Uči crtanje i vajanje u ateljeu vajara Velimira Karavelića. Kopira crteže starih majstora. Mila Kolarević mu ukazuje na čudesno delo Karla Gustava Junga.
- 1982.god.-     Upisuje Školu za industrijsko oblikovanje u Beogradu.
-1985.god.-     Godina provedena u Ohridu među vojnicima, magacinima, drevnim crkvama i veličanstvenim freskama.
-1986.god.-     Upisuje vajarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Profesori su mu Nandor Glid, Vojislav Vujisić...Godine čitanja i nezaobilazni odlasci u Kinoteku. Filmovi Bergmana, Bunjuela, a posebno Tarkovskog, bude želju za ličnim izrazom.
- 1989.god.-     Venčava se sa Milom Kolarević, a naredne godine dobijaju ćerku Jovanu. Dobija treću nagradu na jugoslovenskom  konkursu za spomenik Ćirilu i Metodiju u Skoplju. Krajem studija, posle posete Veneciji i Ticijanovoj izložbi , posvećuje se slikarstvu.
- 1990 .god.-    Započinje vrlo plodnu saradnju sa galeristkinjom Branđolica Dairom i knjižarom-galerijom ²Geca Kon². Prva samostalna izložba u bivšoj diskoteci, koja je kratko postojala kao galerija ²U podrumu². Izložbu je organizovala Branđolica Daira, a tekst za katalog napisao je profesor Branko Vujović.
- 1991.god.-     Iznajmljuje prvi atelje u kome nastaju značajne slike: ²Mali čuvar²,²Darovi²,²Graditelj caričinog grada²...
- 1992.god.-     Rađa mu se druga ćerka Bojana. Izložba u galeriji ² Studentski grad².
- 1993.god.-     Veoma zapažena i posećena izložba u ²Galeriji Kolarčevog narodnog univerziteta². Tim povodom nedeljnik NIN objavljuje prikaz izložbe Đorđa Kadijevića. Upoznaje se sa Mićom Popovićem. (...Kad god sretnem nekog mladog slikara koji se ponaša prirodno, odnosno ne slika protiv sebe, ja sam vrlo srećan baš zbog njegove budućnosti...Pomenuću jedno ime: Milan Tucović. Izvrstan mladi slikar koji se ponaša kako treba.Kad svane jutro on kaže:²Dobar dan!²Kad dođe veče on ²Laku noć!²)I
Iste godine nastaje slika ²Geologija² za koju dobija Grand Prix i nagradu publike na Petom bijenalu ²U svetlosti Milene² u Požarevcu.
- 1994.god.-     Radi na slici ²Čuvari sna². Krajem godine nastaju slike ²Sećanje na Ranuccio Farnesse-a ili o kraju milenijuma² i ²Ricordi del uomo con il guanto ili o kraju milenijuma².
- 1995 .god.-    Izložba crteža u Etnografskom muzeju. Izložba slika u ²Modernij galeriji² u Budvi. Poznanstvo i druženje sa budvanskim slikarom Jovom Ivanovićem. U skromnom ateljeu Franje Posaveca na Karaburmi nastaju prvi objekti sa mehanizmima, metalom i staklom (²Čovek koji je video Mare eretrum², ²Legenda o majstoru², ²Kratki život S.S²...)
- 1996.god.-     Velika izložba u ²Modernoj galeriji² u Budvi. Izložba u ²Galeriji Kolarčevog narodnog univerziteta². Tekst u katalogu napisao Sreto Bošnjak. Nekoliko puta boravi u Parizu sa prijateljem Aleksandrom Serdarom obilazeći galerije i muzeje.
- 1997.god.-     Sa prijateljem Radom Rančićem organizuje izložbu u ²Zadužbini Kralja Petra²na Oplencu. Rančić oblikuje katalog i plakat za izložbu.
- 1998.god.-     Nastaje dokumentarni film ²Ostavština za budućnost² autora Mileta Begenišića. Radi na objektu simboličkog naziva ²U očekivanju promene². Sanduk od topovske granate sa bosanskog ratišta biva mesto stanovanja krhke devojke sa hrtom, pogleda usmerenog ka vremenu koje dolazi.
- 1999.god.-     Godina obeležena ratom i bombardovanjem Srbije. Vreme provodi sa majstorima gradeći kuću.
- 2000.god.-     Izložba u galeriji ²Pizana² u Podgorici i saradnja sa dizajnerom Zoranom Blažinom. Na poziv Ljube Popovića, uz pomoć Dragutina Gileta Radoičića, realizuje izložbu u ²Modernoj galeriji u Valjevu².
- 2001.god.-     Nastaju značajni radovi ²Sedam stanja belog², ²Apatrid², ²Oficir², ²Oktobar 1917.² .
- 2002.god.-     Izložba u Francuskom kulturnom centru. Nakon toga izložba u ²Galerie D`Art Contemporain de Chamalieres² na poziv slikara Slobodana Pulike Jeftića. Češće posete Francuskoj i još jedna izložba u ²Centre D`Art Contemporain ², Feurs.
- 2003.god.-     Radi na slici velikog formata ²Krojači² i nizu manjih objekata: ²Dadamax², ²Danil Harms², ²Tender², ²Osigurala Jugoslavija²...
- 2004.god.-     Izložba u ²Sesion House Garden², Tokio. Nastaju prvi radovi iz ciklusa ²Pristaništa²: ²Brodomonter², ²Poslovođa², ²Pristanište², ²Remontni zavod²...
- 2005.god.-    Izložba u ²Kulturnom centru Srbije i Crne Gore² u Parizu. Dokumentarni film ²Pogled iz zaborava² autora Vaska Butrića.
-2006.god.-     Prva slika iz ciklusa ²Dama i jednorog².Započinje rad na sedam objekata koji se bave statusom drevnog mita o jednorogu u naše vreme.
-2007.god.-     Radi na slikama velikog formata ²Vrt Hesperida²i ²Remont².
-2008.god.-     Nastaju objekti ²Ispred grada², ²Čovek i njegov identitet², ²Gospodar oklopa².
-2009. god. -   IzIaganje slike, fotografija i video rada „Memorija pristaništa”. Izlazak monografije o Milanu Tucoviću, autorke Milanke Todić. 
-2009.god.-  Samostalna izložba u galeriji RTS-a (decembar). Samostalna izložba u galeriji Uroboros (decembar)

 

Milanka Todić
TUCOVIĆ monografija
,,Umetnik etnograf i arheolog, kakav je Milan Tucović, sakuplja predmete ruralnog i urbanog porekla, stare i aktuelne civilizacije, kao i vizuelne suvenire masovnih medija kako bi ih reciklirao i reanimirao u novom objektu. Odabrana znanja i iskustva, ali pre svega emocije i atmosfera, za njega su neophodna građa koja se prerađuje radi oblikovanja multimedijalne strukture predmeta koji se kao škrinja otkriva da bi pokazao tajanstveni sadržaj. Tokom dugotrajnog procesa izgradnje ovih recikliranih kabineta retkosti, u njima su ,,nataloženi`` odabrani i već jednom upotrebljeni predmeti ali i naslikane iluzionističke scene. Na suprotnosti dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog sistema prikazivanja artikuliše se, estetski i simbolički, drugačije kodirana realnost sveta umetnosti. Zajedno sa vlastitim iskustvom prethodne namene, krzno, plavi kamen, teglice sa pigmentima kao i svi ostali fragmenti istorije umetnosti prelaze iz jednog konteksta u drugi - iz prošlosti u sadašnjost. Ostavljajući i zaboravljajući prvobitnu funkciju svi oni ispunjavaju neki drugi zadatak. Svi oni, bili to potezi četkom ili komadi krzna, projektuju neki nov simbolički niz značenja u heterogenoj strukturi Tucovićevih objekata."


Kajoko Jamasaki
MALI ČUVAR - SVET TAJNI I SNOVA MILANA TUCOVIĆA
"Danas je naš svet prepun smeća, predmeta koji su odbačeni. Iako su storeni sa određenim smislom i namenom, oni u đubrištu gube prvobitni smisao svoga postojanja. Time je poništeno vreme njihovog nastajanja. "Ugrađivanjem tih ručno stvorenih delova starih časovnika hteo sam da im ponovo dam značenje i smisao postojanja, u novom kontekstu", objasnio mi je slikar. Zato zauvek teče vreme u ovoj drvenoj kutiji. Ona je bila sanduk za municiju za vreme rata, koju je umetnik pretvorio u kutiju naših molitvi i snova."

 

Sreto Bošnjak
GRADITELJ CARIČINOG GRADA
(O tajanstvenim slikama Milana Tucovića)
"Ubedljivost i istinitost ove slike nije jedino u priči niti samo u jezičkoj preciznosti, piktoralnoj punoći, klasičnom materijalu i tehnici ulja na dasci; nije samo ni u vešto vođenoj ideji od brilijantne vizuelne predstave do simbola. Ona je sazdana od metafizičkih prizora i jezika koji je brušen na iskustvima mističara, alhemičara i bezumnika. Stoga ona izmiče olakoj formalni-jezičkoj analizi uprkos nekolikim primamljivim prividima u kojima se objavljuje čulu vida. Realistički princip pojedinačno predstavljene forme ne može je svesti u ovaj stilski okvir, kao što ni alogičnost veza predstavljenih predmeta i figura nije u funkciji nadrealnog. Ali ova slika nosi ponešto i od jednog i od drugog, veže realno i nadrealno u imaginarno i fantastično, nadiskustveno. Ezoterija slike."

 

Kristijan Timonije
BELEŠKE SA PUTOVANJA SA ONE STRANE POJAVNOG    
"Tucovićeve slike - slagalice često ispituju elemente ili boje: bočice s pigmentima podsećaju nas na oglede sa uzorcimasveta, a i na male radionice retkosti u kojima se krišom spravljaju eliksiri i sublimati. Svaki portret upućuje istovremeno i na mikrokosmos i na makrokosmos, upisujući tako naslikan lik u nedokučeni poredak sveta. Nikakva eksplicitna poruka iz toga ne izvire: umetnikov atelje samo je jedno od mesta na kojima večito i iznova započinje upitanost o čoveku i njegovom mestu u svetu. Kroz mape, zagonetne spise, uzorke, nazire se duboko znanje koje je osuđeno, međutim, da ostane nepotpuno i nedorečeno. Kao što se zna, za alhemičara je od zlata važnija sama potraga za zlatom, a ni kamen mudrosti nije drugo do spoznaja sebe samog, kroz stalne nove pokušaje."


Milan Komnenić
OD MISTERIJE DO MATERIJE I NATRAG
„Tucović je godinama utirao svoj put. Razvijao se oprezno i s punom ozbiljnošću. Uvek na razmeđi između vajarstva (njegovog prvog zanata), Tucović naizmenično stvara slike i objekte ne mareći za žanrovske odrednice. Maštar i staretinar, on sve više postajeobnovitelj izgubljenih funkcija stvari. Danas je njegovo slikarstvo dospelo na onaj stepen koji se u alhemiji naziva tamna mena. Poetika primene otpadaka zapravo postaje poetika preobražavanja, u znaku male teofanije stvari."

Mila Kolarević Tucović
JEZIK I SLIKE
Tucovićevo slikarstvo, iako po mnogo čemu različito, teži da se nasloni na ono što je Mediala anticipirala. Ono je pokušaj da se na kraju veka, nakon potpune "vivisekcije slike", reintegriše autohton jezik likovnog medija, a da se pri tom ravnopravno uzmu u obzir, sa jedne strane tradicionalni načini i obrasci predstavljanja poznati u istoriji likovnog medija, a sa druge, iskustva "kliničke hirurgije slikarstva" (Maljevič) nastala tokom našeg veka na polju istraživanja nove umetničke forme. Tucović traga za umetničkom formom koja ne bi bila eklektičko zbiranje i regresija u tradiciju, nego jedan nov kvalitet koji je umetniku danas potreban da bi izrazio  autentično poimanje sveta.

 Samostalne izložbe

- 1991.god.-    Beograd, galerija „U podrumu".
- 1992.god.-    Beograd, galerija „Studentski grad".
- 1993.god.-    Beograd, galerija Kolarčevog narodnog univerziteta.
- 1995.god.-    Beograd, Etnografski muzej.
- 1996 .god.-   Budva, Moderna galerija.
                          Beograd, Galerija Kolarčevog narodnog univerziteta.
- 1997.god.-    Topola, Zadužbina Kralja Petra I.
 - 2000.god.-    Podgorica, Galerija „Pizana".
                           Valjevo, Moderna galerija. 
- 2002.god.-    Beograd, Francuski kulturni centar.
                          Šamalije (Chamalieres), Galerie D`Art Contemporain.
                          Fer (Feurs), Centre D`Art Contemporain. 
-2003.god.-    Požega, Gradska galerija.
                         Arilje, Gradska galerija.
- 2004.god.-   Tokio, Sesion House Garden. 
- 2005.god.-   Pariz, Kulturni centar Srbije i Crne Gore.
                         Bajina Bašta, Dani evropske baštine.
                         Užice, Gradska galerija. 
- 2007.god.-    Aranđelovac, Smotra „Mermer i zvuci", Galerija „99".
- 2009.god.-    Valjevo, Moderna galerija: Jedan autor jedna slika Memorija pristaništa (slikar Milan Tucović, fotograf i snimatelj Branko Pelinović, video art Bojan Kanačković).
                         Beograd, Galerija „Uroboros”: Jedan autor jedna slika Memorija pristaništa (slikar Milan Tucović, fotograf i snimatelj Branko Pelinović, video art Bojan Kanačković)
                          Beograd, Galerija ,,A`` izložba akvarela.
                           Beograd, Galerija RTSa.
                           Beograd, galerija ,,Uroboros``.

Grupne izložbe

- 1993.god.-   Požarevac, Fondacija „Milenin dom", Galerija „Milena Pavlović  Barili", 5. međunarodno bijenale „U svetlosti Milene".
                        Beograd, Galerija „Pero", Akt.
- 1994.god.-   Prijepolje, Galerija Doma kulture, Umetnička kolonija „Mileševa".
- 1996 .god.-   Beograd, 37. Oktobarski salon.
                          Beograd, Kulturni centar, „Kritičari su izabrali".
                          Gornji Milanovac, Muzej rudničko-takovskog kraja, 4. Međunarodni bijenale umetnosti minijature.
- 1997.god.-    Valjevo, Moderna galerija, „Nove slike".
- 1998.god.-    Beograd, Galerija Kolarčevog narodnog univerziteta, „Samoća".
                          Zemun, Galerija „107".
- 2000.god.-    Budva, Moderna galerija; „Težnja ka lijepom" - Iz budvanskih privatnih kolekcija.
- 2001.god.-    Beograd, Galerija „Progres", Ciklus „Srpske kolekcije":  Kolekcija  „Nedeljković", Aranđelovac.
                          Budva, Moderna galerija, retrospektiva 1972 - 2002.
- 2002.god.-    Likovna kolonija „Orašac".
- 2004.god.-    Valjevo, Moderna galerija, „Prilog istoriji odsečenih glava".
                          Beograd, Galerija RTS, Likovna kolonija RTS, Zlatibor.
- 2005.god.-    Toronto, „Art salon"  „Sinergy".
                          Briv la Gajard (Brive-La-Gaillarde), Galerie du Theatre, Les Imaginaires.
- 2006.god.-    Beograd, Umetnički prostor „Pariski krug", „Erotika u srpskom slikarstvu".                                          Beogra, Galerija „Progres", Ciklus „Srpske kolekcije": Metafizičko slikarstvo iz kolekcije Miloljuba i Ivana Perića.
- 2007.god.-    Vršac, Galerija „Hemofarm": Omaž Paji Jovanoviću.
                         Aranđelovac, Galerija „99".
- 2009.god.-    Valjevo, Moderna galerija, „Portret između realnosti i imaginacije". 
                          Požarevac, Galerija Milena Pavlović Barilli, Međunarodno bijenale ,,U svetlosti Milene``.

Studio UROBOROS
+381 11 244 75 24
Baba Višnjina 24a ( ulaz iz Njegoseve 72)  Beograd
mobil: 063 161 15 11

www.uroboros.rs

contact@uroboros.rs

mtucovic@sbb.rs