Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Profil

Opšte informacije

Ime i prezime

JELENA ORASANIN

Godina rođenja

1982

Živi i radi

BEOGRAD

Fakultet

AKADEMIJA UMJETNOSTI BANJA LUKA

U klasi profesora

RADOMIRA KNEZEVICA

Rodjena 23.01.1982.god. u Travniku, BiH. Srednju skolu zavrsila u Zvorniku, a Akademiju Umjetnosti upisuje 2001. u Banja Luci.Zavrsila u klasi Radomira Knezevica.

Imala Jednu samostalnu izlozbu 2005.god u Banja Luci, ucestvovala na vise kolektivnih izlozbi.

Pomoći Jeleni, kao mladom borcu prije svega, pa tek onda kao umjetnici, treba za sve nas da predstavlja sreću, jer kažu da je čovjek istinski sretan tek kada ima mogućnosti da pomogne one kojima je ta pomoć najpotrebnija. Nadamo se da će i ova promocija Jelene, kao mlade umjetnice, pomoći duhovno, a prodajom slika i materijalno. Da bi nastavila da se bavi likovnim stvaralaštvom, mora da savlada svoje zdravstvene probleme.

Ova mlada umjetnica koja još nije završila studije, odvažila se na istraživanja različitih materijala i pristupa slici. Eksperimenti i traženje odgovarajućeg pristupa, kroz koji bi se mogla najbolje ostvariti kontemplacija sa motivima, je nešto što se prožima gotovo kroz sve slike iz ovog ciklusa. To su teme iz starog i novog zavjeta, u ovom slučaju prožeta unutrašnjim psihičkim stanjem umjetnice.

Kroz istoriju umjetnosti mnogo puta interpretirana tema, ovaj put je specifično spojena sa intimističko egzistencijalnim porivom umjetnice. Biblijski motivi koji su u hramovima imali narativni karakter, sada se artikulišu prema umjetničkom osjećaju i psihičkom stanju. Ovaj put umjetnica te mot ive uzima kao nešto što sublimira njenu energiju i

koristi sliku kao polje njenih unutrašnjih sukoba. Oblikovanje figura lazurnim, ali i kontrolisanim ekspresivnim potezima četke, ponegdje teško uočljive figure gotovo da su dovedene do apstraktnih površina. Izostavljanje bilo kakve emocije na licima figura navodi nas na to da primijetimo da umjetnica i na motivima na kojima bi trebalo da naglasi patos, namjerno ostavlja nedovršene ili ih šematizuje. Neujednačene kolorističke vrijednosti su karakterakteristika za slike na kojima se teži ka postizanju što veće dinamike, ili suprotno tome, smirivanju površina slike i njihovog povezivanja pomoću različitih materijala i faktura.

Nepronalaženje postojećih estetskih paradigmi kao parametara na osnovu kojih bi mogli bliže da pozicioniramo rad ove mlade umjetnice, navodi nas na to da njeno pronalaženje individualnog izraza predstavlja nešto što bi moglo tek da uslijedi nakon ovih radova. Oni sa sobom nose veliku količinu energije koju mlada umjetnica koncentriše kroz boju i formu, te je prenosi na posmatrača pomoću svojih slika.

 

Mladen Miljanović 2005.

 

  • Svečana sala Akademije umjetnosti Banja Luka, 2005.
  • Vise kolektivnih izložbi i bijenala (Atina,Prag,Venecija)od 2002.-2006.
  • humanitarna izlotba ¨slikajte srcem za jelenu¨Banja Luka  27.02.-08.03. 2013.

e-mail:jekiboki@gmail.com

tel.+387 66 429 313