Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Profil

Opšte informacije

Ime i prezime

Pedja Rakićević

Godina rođenja

1972

Živi i radi

Srbija

Fakultet

Magistar slikarstva

U klasi profesora

Hilmije Ćatovića

Član udruženja

ULUS, Berkley Art Center, Pacific Art League

 Peđa Rakićević

 

Akademiju umetnosti u Prištini, diplomirao 1995. godine i na istom fakultetu magistrirao slikarstvo 1998. godine. 2002. specijalizirao grafički dizajn na Foothill College-u, Los Altos, Kalifornija, i digitalnu publikaciju 2003. na OICW-u, Menlo Park, Kalifornija, SAD.

 

Godine 1996. Rakićević je postao član ULUS-a, od 2002. godine je član Pacific ART League of Palo Alto, Kalifornija, i od 2003. godine član Berkley Art Center, Kalifornija, SAD.

 

Od 1999. provodi dvanaest kreativnih godina živeći i slikajući u San Francisku, gde biva potvrdjen od GATF / PIA (Graphic Arts Technical Foundation / Printing Industries of America).

 

Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za umetničko stvaralaštvo, uključujući UNICEF nagradu za anti-ratnu tematiku.

 

Rakićevićeve slike nalaze se u mnogobrojnim privatnim, galerijskim I muzejskim kolekcijama  kako u Srbiji, Crnoj Gori, tako i u Americi , Rusiji, Švajcarskoj, Austriji, Norveškoj, Irskoj, Poljskoj, Japanu, …

 

Izlagao je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama širom sveta:

 

Galerija SULUJ-a, Beograd; ULUS, Beograd; Cvijeta Zuzorić, Beograd; Paleta, Beograd; Oktobarski Salon, Beograd; YU Paleta Mladih, Vrbas; Galerija Muzeja, Kruševac; Boro i Ramiz, Priština; Narodni Muzej, Peć; Kulturni Centri gradova Beograda, Prištine, Ivanjice i Banja Luke; Galerija Moderne Umetnosti, Bjeljina; Trianale Majdanek, Poland; Human Society and Animal Gallery, Menlo Park, California, USA; Art Gallery Pacific Art League, Palo Alto, California, USA; Berkley Art Center, Berkley, California, USA; Art Center, Redwood City, California, USA; Bryant Street Gallery, Palo Alto, California, USA; Likovni Salon, Kulturni Centar Novi Sad; ART 55, Niš; Galerija Mostovi Balkana, Kragujevac; Galerija Trag, Beograd; PocketART, Skadarlija, Beograd; Galerija Centar, Podgorica; Moderna galerija, Stari Grad, Budva; Gradska galerija, Kotor, Montenegro; Galerija Queen of Montenegro, Bečići; Moderna Galerija, Kulturni Centar Gornji Milanovac; ART Gallery, Kragujevac; Galerija Kulturnog Centra Niš; Centar za Kulturu, Bijelo Polje; Ruski Kulturni Centar, Budva; Galerija Centara za Kulturu, Velika Plana; Kulturni Centar, Zrenjanin; BLOK Gallery, Beograd; Moderna Galerija, Lazarevac; Narodni univerzitet, Vranje; La Vista, Novi Sad; Mali likovni salon, Kragujevac, Galerija IKAR, Zemun; SULUJ 2016, Beograd; Galerija Legata Milića od Mačve, Kruševac; MASUKA galerija kulturnog centra, Velika Plana: Kulturni centar, Vrbas; Kulturni centar, SINGIDUNUM, Beograd; …

 

 

Kontakt telefon:   +381 62 822 7556

 

E-mail: pedjasf@gmail.com

 

Facebook / Pedja Rakicevic

 

 

Humanitatis principia artis

Sava Stepanov - ...kratki zapis o slikama Peđe Rakićevića 2016.

Slikajući umetnik dospeva do – prirode slike, do autentične pikturalnosti. Sve je u ovom slikarstvu odista usmereno ka uspostavljanju nesmetane funkcionalizacije likovnih elemenata – linije i crteža, boje i kolorita, materije...

Linija je u slici Peđe Rakićevića dinamična, razigrana, subjektivistička. Ostvarena je brzim potezima, gestovima, često se pojavljuje pa nestaje; deluje  pravolinijskom strogošću ili “omekšava” blagošću svojih zakrivljenih tokova; njena senzibilnost se karakteriše različitim vizuelnim stanjem – od jedva vidljivih, tankih i tananih crta, isprekidanih niti, pa sve do materijalizovane zadebeljane  i teške lineranosti... U novijim slikama, nastalim tokom 2016. godine, linija je uglavnom materijalizovana. Rakićević svoje isprepletane linijske strukture ostvaruje direktnim ceđenjem boje iz tube. Neki od tih reljefnih crteža nacrtani su “preko slike” te su linije vidljive, dok su drugim postupkom reljefne linije prslikavane te su slućene u reljefnosti pikturalne strukture... U svakom slučaju na površini slike postoje postvarene linije koje poseduju plastičku uverljivost i omogućuju uzbudljiv taktilni doživljaj. Tako je crtež pretvoren u svojevrsnu armaturu koja svojom čvrstinom obezbeđuje kozistentnu objedinjenost svih elemenata slike. Osim toga, takvim postupkom slikar Peđa Rakićević doseže uverljivu materijalizaciju crtačke i plastičke misli, njegov iskaz postaje sugestivniji, uverljiviji, autentičniji..

Umetnikova težnja ka autentičnoj pikturalnosti ostvaruje se i naglašavanjem potencije boje i kolorita. U Rakićevićevoj interpretaciji, još od ciklusa Cerebrum forest iz 2013. godine, boja se, baš kao i linija, oslobađa obaveznosti doslednog interpretiranja viđenog i stvaranja uverljive iluzije o realnosti. U njegovim novim, ovogodišnjim slikama, ona postaje zaseban pikturalni fenomen. Svojim vidljivim vizuelno-fizičkim potencijalima njome se na jedan prijatno-agresivan način artikuliše posmatračeva percepcija, njegova doživljajnost slike i njenog smisla.

U svakom slučaju, slikar Peđa Rakićević konstantno, tokom celokupnog svog dosadašnjeg slikarskog kontinuiteta, nastoji da sačuva samosvojnost umetnosti kojom se bavi. Usred dominacije nove tehnološke vizuelnosti ovaj umetnik predano i prilježno, sa mnogo osećajnosti, slika svoje autentično, senzibilno i samosvojno slikarstvo koje je čvrsto utemeljeno na humanitatis principia artis..  A upravo se ostvarenjem  tih  principa predočava osnovna vrednost umetnosti  Peđe Rakićevića, danas i ovde.

Sava Stepanov 2015 - O novim slikama Peđe Rakićevića

Stvaralačko iskustvo Peđe Rakićevića (1972), slikara veoma je bogato i plodotvorno. Još tokom ranih postakademijskih dana sredinom fatalnih devedesetih godina prošlog veka, Rakićević se primetno afirmisao na tadašnjoj jugoslovenskoj umetničkoj sceni. Izlagao je na, tada odista važnim izložbama, poput YU palete mladih u Vrbasu, Oktobarskog salona u Beogradu i drugim. No, istorijske prilike u tadašnjoj zemlji obuhvaćenoj epohalnom krizom, uticale su na životni tok mladog slikara. Tokom 1999. godine odlazi u SAD, a u San Francisku živi i stvara punih dvanaest godina. Važno je napomenuti da je dobitnik više nagrada za stvaralaštvo od kojih je, za slikara iz Srbije, posebno bila značajna Nagrada UNICEF-a za antiratnu tematiku…. Iz San Franciska se 2011. vratio i namah uključio u aktuelna likovna zbivanja.     

Šta i kako danas, posle burne životne i umetničke avanture, slika Peđa Rakićević?  

U doba dostignute stvaralačke zrelosti, ovaj slikar se opredeljuje za - slikanje prirode. Obraćajući se prirodi on ne teži prepoznavanju i interpretiranju pejzažnih predela, nego nastoji da viđene prizore sveta pretvori u povod za svoju (i posmatračevu) kontemplaciju - likovnu, poetsku i  filozofsku.

Istovremeno, baveći se slikom prirode - Rakićević dopire do suštinske prirode slike.

Rakićević je vešt crtač i rasni kolorista; on oseća formu, punoću boje i diskreciju tona, a izaziva ga taktilnost materije koju ne upotrebljava kao sredstvo pojačane materijalizacije nego kao autentičnu pikturalnu potvrdu vlastite likovne misli i osećajnosti.

Zbog svega toga, pred nama su slike koje uzbudjuju našu vlastitu emocionalnost, koje „dodiruju“ našu dušu, koje pokreću plemenite misli. U naslovima Rakićevićevih slika, ne bez razloga, postoje pojmovi: uzburkano, impulsivno, lepršavo, radost, eruptivno, misaono, komunikativno, metamorfoza, … Očito, umetnik želi da prevaziđe pravolinijsku likovno/vizuelnu ugođajnost te nas upućuje na senzibilno poetsko promišljanje o prirodi, o življenju, o dijalektičkom principu našeg postojanja…

Ostvarujući puni estetski smisao slike umetnik nas svojim slikarstvom privodi serioznim filozofskim reminiscencijama o estetici slike, o umetničkoj etici, o moralnosti…

Prisećajući se filozofske napomene Edgara Morena: „Etika se nužno javlja kao moralna potreba”,  predlažem da se u tom smislu shvate ovi likovno pročišćeni i senzibilni “apstraktni pejzaži” (koristim davni ali prikladni izraz Alekse Čelebonovića),  i  likovno-metaforičke poruke novih slika Peđe Rakićevića.

 

Emotivno o bliskom okruženju

Najnovija slikarska ostvarenja istaknutog umjetnika Peđe Rakićevića iz ciklusa Cerebrum Forest

Slobodan Slovinić

 

Sasvim je bjelodano da je Rakićević, paradigmatsko izvorište, u ovom recentnom kreativno-likovnom opusu, pronašao u eksterijerno-ambijentalnim vrijednostima svog bliskog okruženja, što evidentno ukazuje i aktuelni naziv eksplikatnog serijala. Apsolutno se osjeća, da je ta njegova veoma bujna i vrlo topla pejzažna atributivnost, izrazito snažno i emotivno doživljena, a potom i mentalno-estetski sublimirana na brojnim egzemplarima.

Rakićevićevo stvaralaštvo, kreće se od objektivistički izmještenog, preko asocijativno-simboličnog, do poluapstraktnog i potpunio apstraktnog. U kreativno-likovnoj egzekuciji, on demonstrira izuzetnu sigurnost i značajnu iskustvenu nonšalantnost. Upravo zbog toga, gotovo sva njegova ostvarenja djeluju lako, lepršavo i vrlo prozračno.

U prethodnom postupku, Rakićević modeling gustom hromatskom materijom uljane boje, razigrava pretpostavljenu slikarsku ravan. Preko rustikalno-reljefne podloge, on nanosi likvidnu koloritnu supstancu, uklanja je mjestimično špahtlom, zatim interveniše četkama, ekspresivno nanosi gustu, rezonantnu hromatiku, istražuje bojenu skalu, uspostavlja harmonične odnose, poentira dominantnom akcentažom. Permanentno je u upotrebi špahtla i četka, preko koheziono-bojenih ploha, on nanosi arabeskalni linearitet, slikajući, on de facto crta po platnu, tamno-svijetlom nijansom.

Rakićevićeva  kompoziciona rješenja su veoma osmišljena, prostudirana i izuzetno uravnotežena. Rakićevićeva crtačka matrica je majstorski razrađena, lepršava i oscilatorno veoma razuđena, te poput “paukove mreže", koheziono povezuje ameboidno-ekspandirajuće arealitete. Treba posebno istaći da taj vibrantno-ritmalni linearitet, kako tamni, tako i svijetli, čini bitnu kariku njegove raspjevane pitorike.

Rakićević ne insistira na trećoj dimenziji i dubinskim vizurama. Na njegovim platnima, sve se dešava u prednjem planu, a naglašena transparentnost pozadinskog isječka, daje njegovim eksplikatima atmosferu zagonetne sumaglice, ili pak jakog kontra žur efekta. Posebno vještim i vrlo ispisanim rukopisom, Rakićević signira svoja ostvarenja, ostavljajući tako osebujni i lični pečat na svakom svom nadahnutom djelu.

 

Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za umetničko stvaralaštvo, uključujući UNICEF nagradu za anti-ratnu tematiku.

Rakićevićeve slike nalaze se u mnogobrojnim privatnim, galerijskim I muzejskim kolekcijama  kako u Srbiji, Crnoj Gori, tako i u Americi , Rusiji, Švajcarskoj, Austriji, Norveškoj, Irskoj, Poljskoj, Japanu, …

Izlagao je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama širom sveta:

Galerija SULUJ-a, Beograd; ULUS, Beograd; Cvijeta Zuzorić, Beograd; Paleta, Beograd; Oktobarski Salon, Beograd; YU Paleta Mladih, Vrbas; Galerija Muzeja, Kruševac; Boro i Ramiz, Priština; Narodni Muzej, Peć; Kulturni Centri gradova Beograda, Prištine, Ivanjice i Banja Luke; Galerija Moderne Umetnosti, Bjeljina; Trianale Majdanek, Poland; Human Society and Animal Gallery, Menlo Park, California, USA; Art Gallery Pacific Art League, Palo Alto, California, USA; Berkley Art Center, Berkley, California, USA; Art Center, Redwood City, California, USA; Bryant Street Gallery, Palo Alto, California, USA; Likovni Salon, Kulturni Centar Novi Sad; ART 55, Niš; Galerija Mostovi Balkana, Kragujevac; Galerija Trag, Beograd; PocketART, Skadarlija, Beograd; Galerija Centar, Podgorica; Moderna galerija, Stari Grad, Budva; Gradska galerija, Kotor, Montenegro; Galerija Queen of Montenegro, Bečići; Moderna Galerija, Kulturni Centar Gornji Milanovac; ART Gallery, Kragujevac; Galerija Kulturnog Centra Niš; Centar za Kulturu, Bijelo Polje; Ruski Kulturni Centar, Budva; Galerija Centara za Kulturu, Velika Plana; Kulturni Centar, Zrenjanin; BLOK Gallery, Beograd; Moderna Galerija, Lazarevac; Narodni univerzitet, Vranje; La Vista, Novi Sad; Mali likovni salon, Kragujevac, Galerija IKAR, Zemun;  SULUJ 2016, Beograd; Galerija Legata Milića od Mačve, Kruševac; MASUKA galerija kulturnog centra, Velika Plana: Kulturni centar, Vrbas; Kulturni centar, Kikinda…

 

WWW.PEDJARAKICEVIC.SIMPLESITE.COM

Kontakt telefon:   +381 62 822 7556

E-mail: pedjasf@gmail.com

Facebook / Pedja Rakicevic