Korisničko ime      Lozinka

Nemaš nalog? Registruj se

Vest
  • ULUS konkurs za 2018. godinu... - 01. 06. 2017.
    УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ расписује КОНКУРС ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОГРАМА У 2017/18. ЗА КОНКУРС ЗА РЕДОВАН ИЗЛАГАЧКИ ПРОГРАМ у 2018. години за - Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“, Мали Калемегдан 1, Београд - Галерију УЛУС, Кнез Михаилова 37, Београд УСЛОВИ КОНКУРСА за одржавање самосталних, групних и ауторских изложби из области ликовних уметности у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“ и Галерији УЛУС: 1. предлог изложбе – јасно образложен концепт, у писаној и електронској форми 2. десет фотографија радова у штампаној и електронској форми 3. биографија у штампаној и електронској форми 4. каталог последње одржане изложбе 5. потврда о измиреној чланарини у последње 3 године за чланове УЛУС-а 6. за чланове УЛУС-а потврда о уплати 2.000,00 динара на име трошкова конкурса 7. за уметнике који нису чланови УЛУС-а потврда о уплати 5.000,00 динара на име трошкова конкурса. Уплату извршити на текући рачун УЛУС-а: 355 - 1029312 - 90 Корисник: Удружење ликовних уметника Србије Сврха плаћања: котизација за редовни изложбени програм УЛУС-а у 2018. години. Услови кокурса су прописани Правилником о раду Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“ и Галерије УЛУС. Због ванредних финансијских околности УЛУС је принуђен да уведе партиципацију за самосталне и колективне изложбе која износи 32.000 динара за термин у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“ и 19.000 динара за термин у Галерији УЛУС. Уметници старији од 65. година не плаћају чланарину, већ само партиципацију, а уметници који излажу по позиву ослобођени су било какве финансијске партиципације. Ближе информације о конкурсу се могу добити на телефон: 011 26 23 128 Документација се подноси сваког радног дана од 10 до 16 часова, Галерија УЛУС, Кнез Михаилова 37. Конкурс траје од 1. до 17. јуна 2017. Управни одбор УЛУС-а